kundklubb
Drakstaden Bilvård AB Medlemsvillkor
 • Medlemsvillkor

  Medlemskapet hos Drakstaden Bilvård AB är gratis.
    Medlemskap kan tecknas av enskilda personer bosatta i Sverige som är minst 16 år gamla och kan inte överlåtas till annan. För att bli medlem krävs att du slutför medlems registeringen på drakstadenbilvard.kundklubb.online . Medlemskapet är kopplat till en personlig inloggningsfunktion på drakstadenbilvard.kundklubb.online som du själv skapar i samband med att du registrerar dig som medlem. I inloggat läge kan du bl.a. ta del av personliga erbjudanden, se dina registrerade medlemsköp, och hantera ditt medlemskap. För att ett köp ska registreras som ett medlemsköp måste du ange ditt medlemsnummer innan köpet slutförs. Ditt medlemsnummer finner du på det digitala medlemskortet som finns tillgängligt i inloggat läge.
 • Medlemskommunikation och förmåner

  Som medlem får du personligt anpassad kommunikation så som personliga förmåner och erbjudanden samt annan kommunikation knutet till ditt personliga medlemskap. Du får även generella erbjudanden, nyheter, inbjudningar, rekommendationer och information riktat till medlemmar.  I syfte att hålla kommunikationen relevant för dig som medlem används analys av exempelvis köphistorik, angivna preferenser och adress som underlag för den kommunikation du får. Utöver att kommunicera med dig via den personliga inloggningen på drakstadenbilvard.kundklubb.online, skickar vi vanligtvis sms och e-post. Har du angivit annan kontaktyta som t.ex. Social medieprofil kan vi även kommunicera via denna. Du kan när som helst uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra inställningarna för marknadsföringsutskick via den personliga inloggningen.
 • Giltighet och avslut

  Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap via den personliga inloggningen på drakstadenbilvard.kundklubb.online.  Om du inte har genomfört någon medlemsaktivitet (medlemsköp eller annat aktivt deltagande) på 12 månader efter senaste aktivitet, eller efter utgången av tidsbestämd förmån, avslutas ditt medlemskap automatiskt. Vid avslutande av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för upprätthållande av medlemskapet. Alla eventuella innestående förmåner eller saldo av något slag förfaller vid avslut av medlemskap. Drakstaden Bilvård AB förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande säga upp ett medlemskap och/eller utesluta en medlem. Beslut att säga upp medlemskap och/eller utesluta medlem kan fattas mot bakgrund av, men inte begränsat till, misstanke om missbruk av medlemskapet, underlåtenhet att följa villkoren och bestämmelserna, felaktiga framställningar eller beteenden som är skadliga för Drakstaden Bilvård ABs intressen.
 • Ändringar av medlemsvillkor

  Drakstaden Bilvård AB kan, efter eget gottfinnande, när som helst, ändra villkoren och bestämmelserna, reglerna, föreskrifterna eller förmånerna utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar som medlem att med jämna mellanrum kontrollera och granska dessa villkor och bestämmelser för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.
 • Ansvarsbegränsning

  Undantaget ansvar som inte kan uteslutas enligt lag, är Drakstaden Bilvård AB inte ansvariga för eventuella systemfel i eller nedsatt funktion i anslutning till medlemskapet eller konsekvenserna av detta. Drakstaden Bilvård AB tar inget ansvar för förluster eller skador orsakade av uteslutning, variation eller avslutande på något annat sätt i anslutning till medlemskapet.
 • TILLÄMPLIG LAG

  Dessa villkor och bestämmelser regleras av lagarna i Sverige. Eventuella tvister, anspråk eller dispyter som gäller dessa villkor och bestämmelser eller medlemskapet hos Drakstaden Bilvård AB ska lösas av behöriga domstolar i Sverige.
 • Kontaktuppgifter

  Alla frågor rörande medlemskap skickas till info@drakstadenbilvard.se.

 

Share
Gå upp